call us

Call Us Now

(66) 0818267806

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ

Battle-shield รุ่นC-553

เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบเสียงอัจฉริยะ
Battle-shield รุ่นC-553

 • มีข้อมูลรุ่นรถที่ครบถ้วน: รวบรวมวิธีและข้อมูลในการปรับตั้งค่าล้อของรถยนต์รุ่นต่างๆทั่วโลกกว่า 20,000 รุ่นและผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มข้อมูลของรถยนต์รุ่นใหม่ได้ตามต้องการ
 • ใช้อุปกรณ์ CCD นำเข้าใช้การสื่อสารระบบบลูทูธขจัดสัญญาณรบกวนการส่งข้อมูล
 • ใช้ Thrust line เป็นตัวอ้างอิงในการวัดสำหรับการตั้งศูนย์ล้อทั้งสี่
 • มีระบบอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงระบุตัวถังรถโหลดต่ำได้อัตโนมัติสะดวกสำหรับการตั้งศูนย์ล้อให้กับรถโหลดต่ำและรถติดสปอยเลอร์มีฟังก์ขั่นการปรับวัดค่าให้เหมาะสมกับรุ่นของรถ
 • มีระบบเซนเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้แม้เพียงตัวเดียวหากมีการเปลี่ยนเซนเซอร์หนึ่งตัวอีกสามตัวที่เหลือไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่สะดวกในการบริการหลังการขาย
 • มีฟังก์ชั่นดำเนินการโดยรีโมทเซนเซอร์สามารถควบคุมทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปด้วยกัน
 • มีฟังก์ชั่นปรับตั้งค่าและแสดงผลแคสเตอร์แบบ Real-time
 • โปรแกรมปรับค่าคงที่โทอิน (Toe-in) สำหรับ AUDI A6/ PASSAT B5
 • จอแสดงผลสามารถแสดงขั้นตอนการวัดทั้งหมดสะดวกต่อการเรียนรู้และอบรมการใช้งาน
 • สามารถแสดงผลหน่วยพารามิเตอร์ในการกำหนดตำแหน่งเป็นองศาเปอร์เซ็นต์มิลลิเมตรและนิ้ว
 • มีระบบเสียงแจ้งเตือนระหว่างการทำงาน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ Battle-shield รุ่นประหยัด Z3

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ Battle-shield รุ่นประหยัด Z3

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ Battle-shield รุ่นประหยัด Z3X

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ Battle-shield รุ่นประหยัด Z3X

 • ลบภาพเทคนิคดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นระบบตั้งศูนย์ล้อแบบสามมิติ
 • ระบบตั้งศูนย์แบบไดนามิก: สามารถชดเชยค่าได้อัตโนมัติทำให้การตั้งศูนย์ล้อมีความแม่นยำมากขึ้น
 • ใช้งานง่าย: เพียงนำขาจับกะทะล้อทั้งสี่แขวนที่แก้มยางทำการเข็นรถหรือหมุนล้อรถก็จะสามารถวัดค่าสำเร็จโดยไม่ใช้วิธีวัดตั้งศูนย์แบบดั้งเดิม
 • ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบเครื่องมือ(Calibration) ซ้ำ: สามารถทำเพียงครั้งเดียวตอนออกจากโรงงานจนถึงนำไปติดตั้งสามารถใช้งานได้ทันทีและสามารถใช้งานได้กับแท่นและสถานที่ต่างกันโดยสามารถย้ายอุปกรณ์ไปมาได้
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากลิฟต์ยกรถคุณภาพต่ำ: ความแตกต่างของความสูงแท่นไม่เกิน10 cmไม่ส่งผลกระทบกับการวัดค่าซึ่งต่างจากระบบการทำงานแบบดั้งเดิมที่อาศัยความสูงของแท่นยกมากเกินไป
 • ขาจับกะทะล้อไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลจึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีส่งผ่านข้อมูลโดยบลูทูธหรืออินฟาเรดไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ขจัดปัญหาความเสียหายบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกเคลื่อนย้ายบ่อยครั้งช่วยลดอัตราความเสียหายของผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนมากขึ้น
 • ฟังก์ชั่นใช้งานครบถ้วน: ความสามารถในการขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (scalability) สูงฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ 3D มีประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้สามารถตั้งค่าพาราพิเมอร์ดั้งเดิมทั้งหมดได้อย่างง่ายดายอีกทั้งมีฟังก์ชั่นใช้งานที่เพิ่มขึ้นมากมายเช่นระยะห่างล้อฐานล้อล็อคค่าโทอินเป็นต้น
 • สามารถใช้ตรวจตั้งค่าล้อรถที่มีความยาวมากๆตัวถังต่ำและรถยนต์หลากหลายรุ่นสะดวกในการปรับแก้ไขใช้งาน
 • มีวิธีในการติดตั้งที่หลากหลาย: นอกจากสามารถติดตั้งอุปกรณ์แบบมาตรฐานแล้วยังสามารถติดตั้งแบบติดผนังหรือการติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานที่