call us

Call Us Now

(66) 0818267806

ห้องพ่นอบสีรถยนต์

ห้องพ่นอบสีรถยนต์แบบต่อเนื่อง

ห้องพ่นอบสีรถยนต์แบบต่อเนื่อง

ห้องพ่นอบสีรถยนต์รุ่นพิเศษ

ห้องพ่นอบสีรถยนต์รุ่นพิเศษ

ห้องพ่นอบสีรถยนต์รุ่นมาตรฐาน

ห้องพ่นอบสีรถยนต์รุ่นมาตรฐาน

อุปกรณ์เสริมห้องพ่นอบสี

ใช้แผงทนความร้อน EPS ซึ่งเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตจากออสเตรเลีย

ใช้แผงทนความร้อน EPS ซึ่งเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตจากออสเตรเลีย

ชุดเครื่องระบายอากาศอัตโนมัติ

ชุดเครื่องระบายอากาศอัตโนมัติ

แดมเปอร์ปรับปริมาณอากาศออกควบคุมการทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้า

แดมเปอร์ปรับปริมาณอากาศออกควบคุมการทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้า

พัดลมดูดอากาศเทคโนโลยีการผลิตของSiemens

พัดลมดูดอากาศเทคโนโลยีการผลิตของSiemens

เครื่องพ่นไฟชนิดใช้น้ำมัน

เครื่องพ่นไฟชนิดใช้น้ำมัน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทำจากสแตนเลส

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทำจากสแตนเลส

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

แผ่นกรองอากาศนำเข้า

แผ่นกรองอากาศนำเข้า

เครื่องทำความร้อน RIELLO จากประเทศอิตาลี

เครื่องทำความร้อน RIELLO จากประเทศอิตาลี

ติดตั้งระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดตั้งระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม