call us

Call Us Now

(66) 0818267806

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ปรับอากาศและทำความเย็น

ผลิตภัณฑ์เพิ่มความเย็น

สเปรย์ทำความเย็น
สเปรย์ทำความเย็น
น้ำมันคอมเพรสเซอร์
น้ำมันคอมเพรสเซอร์
ชุดเครื่องค้นหารอยรั่วน้ำยาแอร์ด้วยสารเรืองแสงยูวี
ชุดค้นหารอยรั่วน้ำยาแอร์
ด้วยสารเรืองแสงยูวี
โอริง
โอริง
เกจวัดระดับน้ำยาแอร์ 134A
เกจวัดระดับน้ำยาแอร์
134A
เกจวัดระดับน้ำยาแอร์12A
เกจวัดระดับน้ำยาแอร์
12A
สายชาร์จน้ำยาแอร์
สายชาร์จน้ำยาแอร์
หัวชาร์จน้ำยาแอร์แบบปรับได้
หัวชาร์จน้ำยาแอร์
แบบปรับได้
วาล์วเปิด-ปิด
วาล์วเปิด-ปิด
วาล์วเกจเดี่ยว
วาล์วเกจเดี่ยว
ข้อต่อน้ำยา
ข้อต่อน้ำยา
ชุดข้อต่อสายน้ำยาแอร์
ชุดข้อต่อสายน้ำยาแอร์
อุปกรณ์ถอดใส่วาล์ว
อุปกรณ์ถอดใส่วาล์ว
อุปกรณ์ถอดใส่คลัชคอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ถอดใส่คลัช
คอมเพรสเซอร์
ชุดถอดท่อน้ำยาแอร์-ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
ชุดถอดท่อน้ำยาแอร์-
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
ชุดถอดท่อน้ำยาแอร์
ชุดถอดท่อน้ำยาแอร์
ปืนอัดสารเรืองแสง
ปืนอัดสารเรืองแสง
ชุดถอดหน้าคลัชคอมเพรสเซอร์
ชุดถอดหน้าคลัช
คอมเพรสเซอร์
ท่อไฟฉายสำหรับตรวจเช็ครอยรั่วระบบยูวี
ท่อไฟฉายสำหรับตรวจเช็ค
รอยรั่วระบบยูวี
ไฟฉายสำหรับตรวจเช็ครอยรั่วระบบยูวี
ไฟฉายสำหรับตรวจเช็ค
รอยรั่วระบบยูวี
ชุดทำความสะอาดท่อแอร์
ชุดทำความสะอาดท่อแอร์
เครื่องเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์
เครื่องเติมน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น

เครื่องเติมน้ำยาแอร์

คูลลิ่ง/ดูดถ่าย/ฟอก/ตรวจสอบ

เครื่องเติมน้ำยาแอร์
เครื่องเติมน้ำยาแอร์
เครื่องเติมน้ำยาแอร์

คุณสมบัติเด่น

  • ควบคุมด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์
  • หน้าจอแอลอีดีแสดงผลภาษาอังกฤษและจีน
  • คอมเพรสเซอร์พลังงานสูงดูดถ่ายได้ไว
  • ตรวจสอบและวินิจฉัยการรั่วของระบบปรับอากาศได้อย่างรวดเร็ว
  • ระบบวัดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เติมหรือเก็บได้แม่นยำ
  • ระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงรับประกันว่าน้ำยาที่กลับมาใช้ใหม่สะอาดบริสุทธิ์

เครื่องย้ำสาย

เครื่องย้ำสาย
เครื่องย้ำสาย

เครื่องเติมน้ำยาแอร์

เครื่องเติมน้ำยาแอร์

เครื่องล้างท่อน้ำยาแอร์

เครื่องล้างท่อน้ำยาแอร์