call us

Call Us Now

(66) 0818267806

อุปกรณ์ไฮดรอลิกและเครื่องมือตรวจสอบ

เครื่องมือตรวจสอบ

แม่แรงเกลียว
แม่แรงเกลียว
แม่แรงกระปุก (2 ตัน-100 ตัน)
แม่แรงกระปุก
(2 ตัน-100 ตัน)
แม่แรงสะพาน 1 ตัน
แม่แรงสะพาน
1 ตัน
แม่แรงขากรรไกร
แม่แรงขากรรไกร
แม่แรงตะเข้ 2 ตัน 3 ตัน
แม่แรงตะเข้
2 ตัน 3 ตัน
แม่แรงตะเข้ 2 ลูกสูบ
แม่แรงตะเข้
2 ลูกสูบ
แม่แรงไฮดรอลิก
แม่แรงไฮดรอลิก
แม่แรงไฮดรอลิก 20 ตัน
แม่แรงไฮดรอลิก
20 ตัน
แม่แรงไฮดรอลิก 50 ตัน
แม่แรงไฮดรอลิก
50 ตัน
ชุดแม่แรงไฟฟ้า 10 ตัน
ชุดแม่แรงไฟฟ้า
10 ตัน
ขาตั้งรถยนต์
ขาตั้งรถยนต์
เครื่องอัดสปริงโช๊ค
เครื่องอัดสปริงโช๊ค
แม่แรงยกเกียร์แบบเหยียบ
แม่แรงยกเกียร์แบบเหยียบ
แม่แรงยกเกียร์สูงสไตล์ยุโรป
แม่แรงยกเกียร์สูงสไตล์ยุโรป
แม่แรงยกเกียร์สูงสไตล์อเมริกา
แม่แรงยกเกียร์สูง
สไตล์อเมริกา
แม่แรงยกเกียร์เตี้ย
แม่แรงยกเกียร์เตี้ย
เครนยกเครื่อง
เครนยกเครื่อง
เครนยกเครื่อง (พับได้)
เครนยกเครื่อง
(พับได้)
แท่นอัดไฮดรอลิก 20 ตัน
แท่นอัดไฮดรอลิก
20 ตัน
แท่นอัดไฮโดรลิก 20 ตัน
แท่นอัดไฮโดรลิก
20 ตัน
รถเข็นไฮดรอลิก
รถเข็นไฮดรอลิก
รถเข็นพาเลท
รถเข็นพาเลท
แท่นประกอบเครื่อง (พับได้)
แท่นประกอบเครื่อง
(พับได้)
คานหิ้วเครื่อง
คานหิ้วเครื่อง

อุปกรณ์ตรวจสอบ

ชุดวัดแรงดันหม้อน้ำ
ชุดวัดแรงดันหม้อน้ำ
ชุดวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
ชุดวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
เกจวัดแรงดันหัวฉีด
เกจวัดแรงดันหัวฉีด
เกจวัดแรงดันกระบอกสูบน้ำมันดีเซล
เกจวัดแรงดันกระบอกสูบ
น้ำมันดีเซล
เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
เกจวัดสุญญากาศ
เกจวัดสุญญากาศ
เกจวัดแรงดันกระบอกสูบ (เบนซิน)
เกจวัดแรงดันกระบอกสูบ
(เบนซิน)
เกจวัดแรงดันน้ำมันเกียร์ออโต้
เกจวัดแรงดันน้ำมัน
เกียร์ออโต้
เกจวัดแรงดันกระบอกสูบ
เกจวัดแรงดันกระบอกสูบ
ไทม์มิ่งไลท์
ไทม์มิ่งไลท์
เครื่องตรวจสภาพน้ำมันเบรก
เครื่องตรวจสภาพน้ำมันเบรก
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
มัลติมิเตอร์
มัลติมิเตอร์
อุปกรณ์ทดสอบสายหัวเทียน
อุปกรณ์ทดสอบ
สายหัวเทียน
ชุดทดสอบพวงมาลัยพาวเวอร์
ชุดทดสอบ
พวงมาลัยพาวเวอร์
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
เครื่องวัดประสิทธิภาพ
การเผาไหม้
เครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์
เครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่