call us

Call Us Now

(66) 0818267806

ระบบพันธมิตรการค้า

BATTLE-SHIELD ระบบพันธมิตรการค้าเป็นบริการฟรีที่ช่วยให้สมาชิกได้มีรายได้จากการเพิ่มลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของพันธมิตรอื่นที่ลงโฆษณา BATTLE-SHIELD หรือ ที่เกี่ยวกับสินค้านั้น การขายที่เกิดจากการคลิกลิงค์ของลูกค้า จะได้รับค่าตอบแทนจากระบบพันธมิตร อัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน 5%.

ข้อมูลเพิ่มเติม, เยื่อมชมหน้า FAQ หรือ ดูข้อกำหนดพันธมิตรของเรา & เงื่อนไข